top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hello, welkom bij The Oatery.

 

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden die je hieronder kunt lezen. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.theoatery.nl en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden.

 

Heb je een vraag of opmerking, stuur ons dan een e-mail naar hello@theoatery.nl.

 

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan vind je hieronder de vernieuwde versie.

 

 

Over The Oatery

 

1.1       The Oatery is een handelsnaam van Made My Meal, welke is gevestigd aan het Etty Hillesumplantsoen 7, 2135 KJ Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76957462. Het BTW-nummer is NL860853160B01. Het bankrekeningnummer is NL60INGB0009644523.

 

1.2       The Oatery kan besluiten om de activiteiten onder een andere (handels)naam dan The Oatery uit te voeren. De nieuwe (handels)naam krijgt de rechten en voorwaarden van The Oatery overgedragen en deze blijven in dat geval van kracht, behalve wanneer er een aanpassing wordt gedaan in de Algemene Voorwaarden.

 

1.3       The Oatery is ontstaan vanuit de behoefte aan een gezonde maaltijd. Omdat dit niet altijd even toegankelijk is en men niet altijd de tijd heeft om zelf snel een gezonde maaltijd klaar te maken, wil The Oatery hierin een handje helpen door onder andere voedzame granola te verkopen aan consumenten en bedrijven (hierna: “klanten”) via haar website en sociale media.

 

 

Website

 

2.1       The Oatery streeft naar een zo actueel mogelijke en zo goed mogelijk werkende website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan The Oatery daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

2.2       Mochten er bij bepaalde diensten of acties aanvullende voorwaarden gelden, dan zullen deze op de website vermeld worden. Wanneer je gebruik maakt van deze diensten, ga je ook akkoord met deze aanvullende voorwaarden.

 

2.3       De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Prijzen kunnen altijd veranderen, maar uiteraard zullen deze veranderingen reeds geplaatste bestellingen niet beïnvloeden. We doen ons best om de prijzen correct te vermelden, maar wij kunnen niet garanderen dat er wellicht sprake kan zijn van een fout. Dit wordt dan zo snel mogelijk opgelost.

 

Bestellen

 

3.1       Bij The Oatery kan je onze granola als proefpakket (5 zakjes à 50 gram) of de standaardzakken à 250 gram bestellen. Daarnaast bestaat er een cadeauset waarbij je een of twee zakken granola kunt kiezen die mooi verpakt worden in een cadeaudoos met bewaarpot. 

 

3.2       Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, kan The Oatery de gegevens ervan gebruiken om aanbiedingen te maken op sociale media of andere websites, zodat je altijd gepersonaliseerde aanbiedingen zult zien.

 

3.3       The Oatery kan in de toekomst de mogelijkheid bieden om via andere websites of kanalen te bestellen. Indien dit gebeurt gelden uiteraard ook de Algemene Voorwaarden. 

 

Betalen

 

4.1       Op de website van The Oatery kan je betalen met iDeal, Creditcard en Bancontact.

 

4.2       The Oatery behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren. Hiervan houden wij je uiteraard op de hoogte.

 

4.3       Wanneer je eenmaal je bestelling definitief hebt geplaatst, kan het bezorgadres voor die bestelling niet meer gewijzigd worden.

 

Bezorgen

 

5.1       Voor bestellingen binnen Nederland is de levertijd 1-3 werkdagen. Wij bereiden onze granola vers en daarom kan het een aantal werkdagen duren voordat het in jouw kommetje zit, maar we doen altijd ons best om binnen drie werkdagen jouw bestelling geleverd te hebben. Zodra je bestelling is verzonden, ontvang je een e-mail met track- & tracegegevens over je pakket. Mochten er leveringsproblemen zijn waardoor je bestelling niet binnen drie werkdagen bij jou binnen is, dan zal er contact met je worden opgenomen.

 

5.2       The Oatery levert bestellingen in enkel Nederland en België. 

Bestel je het proefpakket, dan zijn de verzendkosten voor Nederland bij de prijs inbegrepen. Bestel je reguliere zakken granola, dan betaal je € 5,95 verzendkosten binnen Nederland. Je betaalt geen verzendkosten in Nederland bij bestellingen boven € 50,-.

De verzendkosten naar België zijn altijd € 6,50, behalve bij het proefpakket. Daar betaal je € 2,55 verzendkosten bovenop de prijs van het proefpakket. 

 

Account

 

6.1       Wanneer je bij The Oatery een bestelling plaatst, wordt er een account aangemaakt. Daarbij hebben wij de volgende gegevens van je nodig: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als je bestelt, geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt om je account te beheren en om jouw bestelling te kunnen afhandelen en te bezorgen. De gegevens die je verstrekt zijn juist en volledig en wijzigingen moeten voorafgaand aan de bestelling aan The Oatery worden doorgegeven.

 

6.2       Bij het aanmaken van je account moet je een wachtwoord kiezen. Zo kun je in de toekomst inloggen op je account op de website van The Oatery en jouw bestellingen inzien. Deel je wachtwoord niet met anderen. The Oatery mag een wachtwoord uitschakelen omdat je dit zelf hebt aangevraagd of omdat The Oatery hiertoe een besluit heeft gemaakt.

 

6.3       The Oatery behoudt zich het recht voor om een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te verwijderen of toegang tot het account te ontzeggen. Dit wordt door The Oatery per e-mail aan jou kenbaar gemaakt.

 

Intellectuele eigendom

 

7.1       Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij The Oatery.

 

7.2       Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (delen van) beelden, teksten en andere inhoud die op de website staat of wordt gebruikt.

 

7.3       The Oatery behoudt zich het recht voor ingezonden productreviews te gebruiken voor haar activiteiten. Zolang er op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en zonder kosten aan The Oatery over en doe je afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je geeft het recht om de ingezonden bijdragen aan The Oatery ter beschikking te stellen en de rechten die daarop berusten over te dragen.
The Oatery mag jouw bijdrage naar eigen wens op de website plaatsen dan wel verwijderen, onder vermelding van de door jou opgegeven (gebruikers)naam. Hierover wordt van tevoren gecommuniceerd.

 

Aansprakelijkheid

 

8.1       The Oatery besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van de voedselhygiëne. 

 

8.2       The Oatery kan niet garanderen dat de dienstverlening zonder fouten zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. The Oatery behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren producten.

 

8.3       The Oatery geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

 

8.4       Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen een redelijke termijn van 48 uur na bezorging te melden via hello@theoatery.nl onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

 

8.5       The Oatery is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies of winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van The Oatery en/of haar bestuurder(s).

 

8.6       The Oatery is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

 

8.7       The Oatery heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een e-mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

 

8.8       Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij The Oatery daar van tevoren over op de hoogte hebt gesteld. The Oatery kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.

8.9       Je vrijwaart The Oatery voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

 

 

Retourbeleid

The Oatery hoopt natuurlijk dat je tevreden bent met onze producten en dat jij gaat genieten van een prachtige glow. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn, laat dit dan zeker weten.

Als je jouw bestelling terug wil sturen, dan kan je de ongeopende zakken verzenden naar Postbus 1300, 2130 EK Hoofddorp. Het zou fijn zijn als je ons laat weten dat je iets terugstuurt, mail ons naar hello@theoatery.nl of stop een briefje bij je retourzending met je adres en e-mailadres.

 

Algemeen

9.1       Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

 

9.2       In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch vervangen worden door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

 

9.3       Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Badhoevedorp is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

bottom of page